Бъдещето е на отговорните

“Не всички печалби са еднакви. Печалбите, включващи социална цел, представляват по-висша форма на капитализъм. Такава, която създава позитивен цикъл на компанията и обществен просперитет”
– Майкъл Портър, Harvard Business School

Корпоративна социална отговорност всъщност означава компаниите да работят добровoлно, саморегулирано, без да са принуждавани от закона, за постигане на социални и екологични цели в рамките на техните ежедневни бизнес дейности. Различните измерения, които тази отговорност може да има е към обществото, околната страна, човешките ресурси и обучения.

Защо трябва да комуникираме своите КСО дейности?

По-често малките и средни фирми у нас не комуникират никак или съвсем оскъдно споделят за своите КСО дейности. Понякога от незнание, друг път от свенливост и скромност, трети път от липса на ресурс или от игнориране ролята на комуникациите в цялостното развитие на фирмата. Друг път считат, че комуникирането на тези дейности е присъщо само на големите фирми, не е за малките.

Истината е, че в днешно време бизнесът, без значение от неговия размери, има нужда от позитивни комуникации, за да се развива устойчиво. Освен, че помагат на другите, обществото като цяло и природата, компаниите по този начин имат възможност за още контакти на брандовете си и техните публики, в допълнение дават и добър пример на другите фирми, комуникирайки проектите, които са реализирани.

10 фактора за успех на нашите КСО дейности и тяхната комуникация

Нека обобщим най-важните 10 фактора за успеха на нашите КСО проетки и добрата им комуникация към различните ни публики.

  1. Идеята. Колкото по-уникална, реално приложима, лесна за изпълнение, ценна за обществото, природата и хората е идеята, толкова по-голям  шансът за успех. Дайте време, проучете, провокирайте и тя ще се яви.
  2. Екипът. Отдаден и мотивиран екип – ключов за превръщането на идеята в реален и успешен проект.
  3. Добрият план. Пътят от абстрактната идея до реализацията с успех преминава през добрия план, който трябва да се следва стриктно и да се променя, разбира се, при нужда.
  4. Партньорите. Привличането на правилните партньори и всеотдайното им ангажиране с вашите КСО проекти е от ключово значение.
  5. Темпото. Фактът, че КСО е не основна, а съпътстваща дейности, носи риск от протакане, отлагане и дори неслучване на планираното. Налагането на едно добро темпо на работа, с конкретни срокове и отговорности е един от стълбовете на успеха.

Останалите 5 може да прочетете като спечелите книгата “Корпоративна социална отговорност и комуникации за устойчиво развитие на бизнеса” като:
1. Харесаш страницата на блога: 
2. Споделиш под поста във Facebook страницата поне 1 български КСО пример.
Имаш време до 8.02.2015 🙂

• АДИ •
 FACEBOOK • INSTAGRAM • BLOGLOVIN • PINTEREST