Бъдещето е на отговорните

“Не всички печалби са еднакви. Печалбите, включващи социална цел, представляват по-висша форма на капитализъм. Такава, която създава позитивен цикъл на компанията и обществен просперитет”
– Майкъл Портър, Harvard Business School

Корпоративна социална отговорност всъщност означава компаниите да работят добровoлно, саморегулирано, без да са принуждавани от закона, за постигане на социални и екологични цели в рамките на техните ежедневни бизнес дейности. Различните измерения, които тази отговорност може да има е към обществото, околната страна, човешките ресурси и обучения.

Защо трябва да комуникираме своите КСО дейности?

По-често малките и средни фирми у нас не комуникират никак или съвсем оскъдно споделят за своите КСО дейности. Понякога от незнание, друг път от свенливост и скромност, трети път от липса на ресурс или от игнориране ролята на комуникациите в цялостното развитие на фирмата. Друг път считат, че комуникирането на тези дейности е присъщо само на големите фирми, не е за малките.

Истината е, че в днешно време бизнесът, без значение от неговия размери, има нужда от позитивни комуникации, за да се развива устойчиво. Освен, че помагат на другите, обществото като цяло и природата, компаниите по този начин имат възможност за още контакти на брандовете си и техните публики, в допълнение дават и добър пример на другите фирми, комуникирайки проектите, които са реализирани.