Ремоделиране ли? Сега можете да намалите обновяването и линията на “отпадъци” в няколко лесни стъпки.

Отпадък

От многото неща, които следва да се вземат предвид при ремоделиране на вашия дом, намерете най-екологично чисти начини за управление и деконструкцията отпадъците. Така ще откриете начини за намаляване на въздействието върху околната среда на проекта ви. Както съзерцавате вече, това ще подобри енергийната ефективност и ще допринесе за опазване на околната среда.

Какво ще правите със строителни отпадъци, крепежните елементи и уреди наречени с общото наименование – боклука?

Строителство, разрушаване и реконструкция обикновено създават огромни количества отпадъци. Според най-новото проучване агенция за опазване на околната среда, на отпадъците, годишно се изхвърлят над 31 милиона тона. Основните неща от домакинството, които се ремонтират това са кухните. Само те генерират над 5 тона. Когато обаче прекрояваме цялата къща може да натрупа огромен обем от над 13 тона отпадъци. Това е една купчина боклук начело на депото, където вече всеки трябва да се замисли и да подходи с грижата за околната среда.

А наистина зелен прекроявам изисква внимателно планиране и управление на “остатъците”. Контрол на отпадъците изисква повече време и усилия, отколкото пари. За да се опрости, за вас, сме посочили четири стъпки за следващия си проект Подобрение на дома, които увеличават потенциала за повторно използване и рециклиране, като същевременно минимизират боклука. Ето защо е важно, осен ремонта да планирате извозване на строителни отпадъци.

Трошачка за строителни отпадъци

Планиране маршрут за намаляване на отпадъците

  • Преди това започнете да правите оценка на проекта за начини за предотвратяване на отпадъци.
  • Дизайн в разумни граници. Работете в тясно сътрудничество със строител, архитект или дизайнер, който да се използва максимално от пространството и съществуващите възможности.
  • Намалете използването на опаковките. В някои случаи, доставчикът на материали за строителството може да даде опаковки, който да подлежат на повторна употреба.
  • Списък – направете такъв с всички елементи, които могат да бъдат опасни, попаднали в контакт с човек или околната среда.
  • Намери чисти, сухи складови помещения за елементите, които ще подлежат на повторна употреба. Дръжте елементи се отделно едни от други.
  • Разпределете всички кутии или места за всеки тип елемент, който планирате да се рециклират (алуминий, стомана, медна тръба). Внимателното разделете за рециклиране по-лесно.
  • Идентифициране на всички опасни материали като азбест, олово и други широко разпространени форми и се обадете на специалист, ако е необходимо извозване на строителни отпадъци.
  • Демонтирайте. Вместо събаряне, внимателно извадете предметите, които могат да бъдат спасени, рециклирани или използвани повторно. Например, премахнете от шкафовете дърво, метал, пластмаси, стъкло. Това намалява отпадъците и допринася за почистване.

СЪВЕТ: Консултирайте се компания, която е специализирана в извозване на строителни отпадъци или деконструкции.

Facebook Comments